Stichting face

Welkom

De Stichting Face heeft als doelstelling om door bebossing en behoud van bos een bijdrage te leveren aan de vermindering van het versterkte broeikaseffect.

Face is in 1990 opgericht door de Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven (NV Sep), maar sinds 2000 een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgebouwd met bossen in relatie tot het versterkte broeikaseffect.

Face werkt samen met partners die daadwerkelijk in bos geïnteresseerd zijn en in staat zijn dit bos duurzaam te beheren. Een onafhankelijke organisatie certificeert de bossen en verifieert de hoeveelheden vastgelegde CO2.

Samen met de Triodos Bank en Kegado BV richtten wij in 2002 Business for Climate op. In 2006 is de naam gewijzigd in KlimaatNeutraal Groep. De KlimaatNeutraal Groep verkoopt o.a. de CO2-credits uit onze projecten. Met deze inkomsten zijn wij in staat om meer bos aan te leggen en te behouden.

Disclaimer: De Stichting Face is gestopt. Alle inhoud op deze website dient te worden gelezen in de verleden tijd. Wij danken onze sponsor Florijn casino voor hun steun door de jaren heen.